Chia sẻ kinh nghiệm

Chuyên mục là tập hợp những bài viết về những chia sẻ kinh nghiệm du học tại Trường MDIS Singapore. Bên cạnh đó còn là những chia sẻ về cuộc sống du học Singapore, những trải nghiệm của lưu học sinh khi sống xa nhà.

Kinh nghiệm cần biết du học Singapore
Du học Singapore có được phép làm thêm
Những lý do nên du học Singapore