Tư vấn tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh của trường MDIS như thế nào? Các giấy tờ cần thiết để nhập học Học viện MDIS, Những câu hỏi về MDIS Singapore sẽ được giải đáp trong chuyên mục này.