Học viện MDIS thay đổi cấu trúc khóa học tiếng Anh

Khóa học tiếng Anh của Học viện MDIS sẽ có sự thay đổi từ kỳ nhập học tháng 12/2018 trở đi. Theo đó khóa học tiếng Anh của MDIS sẽ có 3 cấp độ, mỗi cấp độ kéo dài 3 tháng (trong đó có 1 tuần thi chuyển cấp độ).

Trước đây thì mỗi cấp độ 2 tháng và có 5 cấp độ. Lịch khai giảng và học phí của từng cấp độ như sau:

  • 27/12/2018
  • 10/4/2019
  • 01/7/2019 
  • 30/9/2019
  • 30/12/2019

Học phí: S$4173/1 cấp độ
Tổng học phí cho 3 level là S$12,519 thay vì $12,305 theo học phí cũ (chưa bao gồm non-tuition fee)

Điểm test tiếng Anh vào các cấp độ như sau:
Level 1: 20 – 45
Level 2: 46 – 65
Level 3: 66 – 85

Chương trình mới được áp dụng cho các sinh viên quốc tế vào học khóa 27/12/2018. Các sinh viên cũ sẽ được thông báo và xét cấp độ đều vào cấp độ mới phù hợp.