Chuyên ngành đào tạo

Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) là trường đào tạo đa ngành đa lĩnh vực. Các khoa đào tạo chính của trường MDIS Singapore là: Khoa tiếng Anh, Khoa phổ thông trung học, Khoa quản trị kinh doanh, Khoa du lịch khách sạn, Khoa kỹ thuật, Khoa công nghệ thông tin, Khoa thiết kế thời trang, Khoa khoa học đời sống, Khoa truyền thông, Khoa tâm lý…

Chương trình đào tạo bao gồm: Tiếng Anh, O Level, A Level, Cao đẳng dự bị, Cao đẳng,Cao đẳng nâng cao,Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến Sĩ