Thạc sỹ Kinh Doanh Quốc tế (MIB) Grenoble Pháp cấp bằng

Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế (MIB)  của Học viện MDIS Singapore do trường Kinh Doanh Grenoble của Pháp cấp bằng. Thời gian đào tạo là 24 tháng. Chi tiết về chương trình.

Khóa học Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế trường MDIS Singapore

Giới thiệu khoá học và cơ hội nghề nghiệp:

 • Khoá Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế là một chương trình toàn diện và có chất lượng cao về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nghiên cứu Kinh doanh quốc tế.
 • Chương trình tập trung vào các kiến ​​thức được yêu cầu bởi các nhà quản lý trong các lĩnh vực khác nhau để giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty quốc tế
 • Đây là một chương trình tổng quát mạnh mẽ tích hợp tất cả các khóa học quản lý cốt lõi và sử dụng các chức năng chéo để tiếp cận các lĩnh vực then chốt, cung cấp cho sinh viên một chuyên môn mang tầm vóc quốc tế.
 • Đây là chương trình được quốc tế công nhận đứng thứ 13 trên toàn thế giới. Chương trình này cũng đứng thứ 4 ở Pháp, và thứ 13 trên thế giới về kinh nghiệm học tập quốc tế (The Financial Times 2016).

Phương pháp học tập và đánh giá:

 • Thông qua các bài tập dề đánh giá về kiến thức và sự hiểu biết của sinh viên

Thời gian đào tạo:

 • 24 tháng

Học phí khóa học MIB của Trường MDIS

 • S$35,310.00

Các môn học MIB của Học viện MDIS:

 • International Business
 • Strategy and Operations
 • Marketing
 • International Management
 • Managing Technology and Innovations
 • Finance and Economics
 • Accounting
 • Business Research and Analysis
 • French / Mandarin Languages
 • Final Management Project

Xếp hạng của Trường Kinh doanh Grenoble:

 • Đứng thứ 17 trong Thời báo Tài chính Các trường Kinh doanh châu Âu năm 2016
 • Grenoble Ecole de Management là một trong số ít các trường kinh doanh (1% trường học trên toàn thế giới) có ba chứng chỉ, phân biệt GEM với vai trò là một trường kinh doanh quốc tế hàng đầu: EQUIS (Hệ thống Cải thiện Chất lượng châu Âu), AACSB (Hiệp hội Advance Collegiate Schools of Business) và AMBA (Hiệp hội Quản trị Kinh doanh).
 • Là người tiên phong trong quản lý công nghệ và quản lý đa văn hóa
 • Sự cân bằng về học tập quản lý lý thuyết và thực tiễn
 • Một trường Kinh doanh quốc tế thực sự nằm trong lòng Alps của Pháp

Bằng tốt nghiệp

Các sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được trao bằng Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế của Trường Kinh doanh Grenoble (Pháp).

Thông tin trường Kinh doanh Grenoble:

 • Trường Kinh doanh Grenoble, trường Quốc tế Grenoble Ecole de Management, nằm trong trung tâm của khu kinh doanh “Europole”  bên cạnh Trung tâm Thương mại Thế giới, là một trong những công ty lớn của châu Âu và quốc tế. Trường Grenoble Ecole de Management được thành lập vào năm 1984 là một trong những Trường Quản lý Tốt nhất Châu Âu.
  Grenoble Ecole de Management đề xuất 20 chương trình khác nhau (bao gồm cả thạc sĩ kinh doanh quốc tế) kết hợp các khái niệm về Quản lý, Công nghệ và Đổi mới và được giảng dạy tại Pháp và tại các trường quốc tế của trường.
 • Ba chương trình chứng nhận phân biệt các trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới. Grenoble Ecole de Management là một trong số ít những người nắm giữ cả ba loại:
  AACSB (Hiệp hội Advance Colleges School Trường Kinh doanh)
  EQUIS (Hệ thống Cải thiện Chất lượng châu Âu)
  AMBA (Hiệp hội Quản trị Kinh doanh)
 • Những đánh giá độc lập này đảm bảo rằng nội dung và chất lượng của các chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các khóa học được liên tục cải tiến, cập nhật và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Các giảng viên có đủ điều kiện. Bằng cấp của Grenoble Ecole de Management dành cho sinh viên được công nhận trên trường quốc tế.
 • Grenoble Ecole de Management 20 năm kinh nghiệm trong Quản lý Công nghệ đã làm cho nó trở thành một trung tâm xuất sắc được quốc tế công nhận. Làm nền tảng cho mọi sáng kiến, nó đóng vai trò và ảnh hưởng đến các hoạt động và hoạt động của tổ chức: các chương trình, ghế kinh doanh, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và ứng dụng, môi trường công nghệ và sư phạm.

Download toàn bộ tờ rơi chi tiết tại đây

Có thể bạn quan tâm: