Engineering

Trường Kỹ thuật MDIS (SOE) được thành lập để nuôi dưỡng các chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực đa dạng thông qua việc cung cấp nền giáo dục chất lượng, giảng dạy xuất sắc và tạo cơ hội phát triển khả năng lãnh đạo.

Khóa học Engineering
Khóa học Engineering

Là một trong những học viện chuyên nghiệp phi lợi nhuận được thành lập lâu đời nhất với số lượng sinh viên toàn cầu, MDIS cam kết tạo ra và đóng góp vào một môi trường học tập thuận lợi và toàn diện cho sinh viên của mình. Để bắt kịp với những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu, Trường Kỹ thuật MDIS (SOE) liên tục nâng cấp các khóa học cấp bằng kỹ sư và bằng tốt nghiệp được cung cấp tại Singapore để luôn phù hợp.

Xem thêm: